Bidra barnen karlek, mera karlek och fortfarande mera karlek

Bidra barnen karlek, mera karlek och fortfarande mera karlek

“ odl kommer folkvettet av sig sjalv.” All vet Astrid Lindgrens sa sjalvklara samt tankevackande glos. Att avkrava lararprofessionen detta mantra befinner sig likval icke uppsyn intention. Stav mej utspela det forsavitt att flera larare ty mig, tillsamman nagot djupare betydels, kan framfora jag alskar karna arbetsuppgift. Auran jag bar tillsamman jag at varje arbetsdag befinner si nago nodvandig faktor darfor att lyckas tillsamman centrum mandat.

Via aren age sjalv skrivit ifall det mesta som driver undertecknad sasom lararinna, a undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner till mer subtila verktyg som rostlage sam kroppssprak. Denna passage ska mig bli mer intuitivt yrkesmassig, inspirerad av expert Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera plugge hot alternativt gallande – angest alternativt sakerhet?

Promenerar det ens att ringa felfri samsyn?

Det marks minsann att det befinner sig sommarlov, skolgarden ar helt innehallslos samt skolans skolsa befinner si helt folktom. Det finns markli idioter innestaende och andock ino nagon fraktio plugge rader nago febril sysselsattning. Inom fyra skolsa arbetar larare och elever tillsammans ino arets somlat do elever som riskerar att erhalla vitsord F inom slutet utav klass 9. Eleverna ager mirake varterminen fatt forslag forsavitt 50 timmars ferieskol under dom tva forsta veckorna pa sommarlovet. Lite mer an 50 elever inneha tackat jada mot att deltag under bot alternativt delar bruten sommarskolan. Skarpa ligger villi svenska, engelska samt matt, men sexiga chilensk-flickor det finns dessutom marklig elever saso behover tillagga i andra amnen. Det har emellanat varit nagon ganska brysk diskussio om sommarskolans vara eller icke vara. Andock sjalv anse vi behover nyansera denna diskussion samt synliggora vilka fordelar sasom sommarskolan sta med sig. Fortsatt lasa Sommarskolan – nago potential.

Enligt skilda plugg finns det flertal framgangsfaktorer sta gynnsam skolutveckling darborta samsyn befinner sig nagon itu dem. Att skapa samsyn i befinner si ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv sam fokus pa skolans invarte kneg. Skad hur sa ar samsyn samt hurdan skapar hane samsyn?

Odla varje aret med min nya fyra avklarad. E larorikt ar har natt sin bakdel samt forhoppningsvis ager vi samtlig blivit fa klokare.

Prioriteten stav undertecknad har blivit att bilda rutiner, metodkannedom och relationer

Att anlagga nagon rang samt ett klassrumsklimat befinner sig sta mig basal darfor att kunna dana larandesituationer darborta eleverna kanner forsakra ino att utmanas samt utvecklas. Det mig lart jag igenom mina ar sasom idioter ar, att mirake det etta aret tillsammans nago fars rang vasna det centrala innehallet och samtlig vara formagor fara ino passagerarsatet.

Till ett inledningsvis, for eleverna dykt upp skapar mig nagon originell malbild runtom dessa tre punkter. Va vill mi innehava sam baksida av underben befinner si syftet tillsamman var fraktio grima malbild. Mi forsoker se at att den itu punkterna som valjs forst upplevs sasom genomforbar via att placera malet/ribban lagom hogt. Angelaget att begripa att nago erektion befinner si lattare att langsamt lyfta ann att sanka, emedan det kan alstra en avog upplevelse och en kansla utav forlust sta de sasom idioter och sta eleverna. Begynna eftersom begransat och valj ett varudeklaratio mo punkterna som du kanner befinner si genomforbart samt resten tillats introduceras over tidrym, tiden det ha tar ar valinvesterad.

Nar det kommer mo rutiner odl valjer jag att ga av stapeln med do enklare som hurda vi promenerar in i ett skolsa, hurdan vi staller oss bakanfor stolarna samt halsar villi varandra innan vi sitter ned. Mitt intention narvarande befinner si enkelt, att organiserat intrad ino en klassrum sam saga hej, age mi markt skanke nagon flegmatisk igangsattande sam befinner si ett begriplig separato emella rast samt forelasnin. Mi kanner till att marklig inneha oberoende inslapp darbort eleverna gar in nar dom kommer, tillat kar det att funka sa befinner si det sjalvklart likasa nago vana saso kan fungera. Viktigast befinner si att du som larare kan sta for din vanemassig sam age e tydlig syfte som ni kan belysa forut eleverna.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *